Milionoj da astroj estas.
Multegojn da ondoj oceano havas.
Multaj aĵoj rondiras kaj amasoj da mono.
Sed vi por mi unikas.